OGŁOSZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie PO.ZUZ.4.421.979.5.2018.KP z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

PODZIEL SIĘ