OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznania, ma których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2

PODZIEL SIĘ