OGŁOSZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznania, ma których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, położonych wzdłuż autostrady A2

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania Projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją ” Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023″ oraz poddaniu ww. Projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

PODZIEL SIĘ