POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 7.08.2015 r. znak: WOO-II.4203.3.2014.WM.30 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

POSTANOWIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

PODZIEL SIĘ