Pamiętaliśmy!

Symbolicznie – w samo południe – w niedzielę 17 września przedstawiciele służb mundurowych z terenu gminy Opalenica – Gminnego Związku ZOSP RP, Straży Miejskiej w Opalenicy oraz 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Porażyn wraz z Burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem złożyli znicze pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa na Placu Piłsudskiego w Opalenicy. Tym samym upamiętnili 84. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Przypomnijmy. Dokładnie 17 września 1939 roku rosyjskie wojska zaatakowały będący już w stanie wojny z III Rzeszą nasz kraj. ZSRR uderzyło we wschodnie tereny II Rzeczpospolitej.

Atak był wcieleniem tajnego paktu Ribbentrop – Mołotow, który zakładał rozbiór ziem polskich, a tym samym złamaniem polsko – sowieckiego paktu o nieagresji. Około milion żołnierzy zza wschodu zaskoczył Korpus Ochrony Pogranicza i nieliczne oddziały wojskowe Rzeczpospolitej, których w sumie było zaledwie około 30 tysięcy.

Wskutek wkroczenia sił zbrojnych ZSRR na terytorium Polski oba państwa znalazły się w stanie wojny. Władze polskie kilkakrotnie stwierdzały, że kwalifikują działania ZSRR jako agresję: Prezydent RP Ignacy Mościcki w orędziu 17 września 1939 roku mówił o najeździe jednocześnie Niemiec i ZSRR.

Napaść doprowadziła do masowych prześladowań narodowościowych na przyłączonych do ZSRR (w wyniku Paktu o granicach i przyjaźni pomiędzy III Rzeszą a ZSRR z 28 września 1939 roku i jego tajnego protokołu) terenach wschodnich II Rzeczypospolitej – aresztowań i osadzeń w obozach koncentracyjnych, egzekucji, morderstw i powszechnych deportacji.

28 września ZSRR i III Rzesza podpisały tzw. traktat o granicach i przyjaźni, zwany też drugim paktem Ribbentrop-Mołotow, przypieczętowujący podział Polski, korygujący wcześniejsze ustalenia nt. przebiegu granicy niemiecko-radzieckiej. Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów, ok. 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po wzięciu do niewoli. W walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy, ok. 10 tysięcy było rannych.

Dalszymi konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę były masowe represje wobec Polaków i obywateli polskich przebywających na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polskiej, grabież polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych.