Czternastoma głosami „za”, a więc jednogłośnie radni Rady Miejskiej w Opalenicy udzielili absolutorium Burmistrzowi Opalenicy Tomaszowi Szulcowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Opalenica w 2021 roku.

Zanim odbyło się najważniejsze głosowanie, radni pozytywnie procedowali również wniosek o udzielenie wotum zaufania, jak i zatwierdzający sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu 2021 roku.

To wielki zaszczyt być burmistrzem Gminy Opalenica. Gratulacje oraz podziękowania, które od Was przyjmuję… kieruję do Was. To zaszczyt z Wami współpracować. To jest kolejny rok, w którym mogę powiedzieć – dziękuję Wam za rzetelną pracę. Zgoda, Wasza praca powoduje, że my w Urzędzie Miejskim mamy ułatwione zadanie w wykonywaniu swoich czynności. Podziękowania kieruję też do skarbnik Gminy Agnieszki Antkowiak – Żak, mojego zastępcy Pawła Jakubowskiego, wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek. Olbrzymie podziękowania kieruję do sołtysów, bo ich praca zapewnia piękną współpracę z sołectwami. Najważniejsze podziękowania kieruję do naszych mieszkańców, to oni z nami współdziałając powodują ten piękny rozwój Gminy Opalenica – mówił Tomasz Szulc.

Ponadto podczas obrad radni podejmowali uchwały w sprawach: średniej ceny paliwa w Gminie Opalenica na rok szkolny 2022/2023; przyjęcia i wdrożenia do realizacji aktualizacji planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opalenica; zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok; a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opalenica na lata 2022 – 2039.