Badania ankietowe GUS

Na naszym obszarze przeprowadzane są aktualnie następujące badania ankietowe Głównego Urzędu Statystycznego: