BADANIA STATYSTYCZNE

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Gminy Opalenica od 16 do 31 sierpnia 2023 r. przeprowadzane jest badanie statystyczne „Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym”. Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu tel. 61 27 98 200 lub na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.

Więcej informacji nt. badania znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ w zakładce badania rolnicze.