BOISKO DO GRY W BULE

Przy ulicy Gimnazjalnej powstało boisko do gry w bule, kolejny element poszerzający ofertę rekreacyjno-sportową w Opalenicy. Jest to tradycyjna francuska gra towarzyska z elementami zręcznościowymi powstała na początku XX wieku, znana jeszcze pod inną nazwą – petanka. Gmina Opalenica na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 45 tys. zł. w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez Stowarzyszenie KOLD.
Całkowite koszty budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem wyniosły 73 800,00 zł, wykonawcą była firma „DROGOPAL” Sp. z o.o. z Opalenicy. W najbliższych dniach zostaną jeszcze zainstalowane tablice z regulaminem użytkowania boiska oraz zasadami gry w bule. Wszyscy, którzy zechcą skorzystać i zagrać, będą mogli w Ośrodku Sportu i Rekreacji wypożyczyć bule i sprawdzić się w tej ciągle jeszcze mało popularnej grze w naszym kraju.

TA