Dożynki Gminne w Dakowach Mokrych – galeria cz. I

Dziękczynienie za zebrane plony – część 1. galerii – Gminne Dożynki w Dakowach Mokrych

W dniu 3 września br. rolnicy podziękowali Bogu za zebrane plony. W kościele pw. Św, Katarzyny w Dakowach Mokrych odbyła się Msza św. dziękczynna za plony przy udziale proboszczów z parafii pw. Św. Mateusza w Opalenicy kanonika Antoniego Lorenza, proboszcza pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Wojnowicach ks. Jana Chrzanowskiego i proboszcza z parafii św. Katarzyny w Dakowach Mokrych ks. Roberta Różańskiego, który przewodniczył Mszy Św.
Następnie było przejście barwnego korowodu na plac przy Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych gdzie odbyła się część obrzędowa, biesiadna i tradycyjna zabawa. Korowód poprowadziła Opalenicka Orkiestra Dęta.

Prezes GZR,KiOR Bernard Walda powitał uczestników święta plonów i dokonał otwarcia uroczystości.

Zespół „Wiaruchna” z Urbanowa pod kierownictwem Lidii Wachońskiej przygotował i zaprezentował część obrzędową dożynek. Starostowie, którymi byli Ewa Rajtar z Uścięcic i Marek Szymkowiak z Daków Mokrych wręczyli tradycyjny bochen chleba gospodarzowi dożynek Burmistrzowi Opalenicy Tomaszowi Szulcowi, asysta Paulina Kornosz i Marek Kaczmarek z Daków Suchych, wieniec przekazali Prezesowi Gminnego Związku Bernardowi Waldzie. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych zaprezentowały uczestnikom, program na wesoło.

Była oczywiście prezentacja pięknych wińców przygotowanych przez poszczególne miejscowości naszej Gminy i wioski Dakowy Suche, Dobra-Sznyfin z Gminy Buk należące do parafii Dakowy Mokre.

Było podziękowanie dla rolników z poszczególnych miejscowości, którzy otrzymali symboliczne wieńce nawiązujące do dawnej tradycji żniwnej. Jak przystało na rolniczy stan po zakończeniu obrzędu licznie zgromadzeni uczestnicy zasiedli do biesiady i bawili się przy zespole Quando.

red. Maria Galas