Emerytura Pani Ewy

Na zaopatrzenie emerytalne przeszła Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Ewa Szychta.

Życzenia oraz gratulacje Pani Ewie złożył Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, wraz z Skarbnik Gminy Agnieszką Antkowiak – Żak, zastępcą burmistrza Pawłem Jakubowskim, sekretarzem Tomaszem Matusiakiem, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Anną Polaszek, a także pozostali pracownicy Urzędu Miejskiego.