Odpady wielkogabarytowe – harmonogram zbiórki w kwietniu