Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.ZUZ.4.421.642.3.2019.WM z dnia 6 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.