Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie obowiązku likwidacji urządzenia wodnego na działce nr 879 obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica.