Kolejne realizacje drogowe w naszej gminie

Trwa przebudowa kolejnych dróg na terenie naszej gminy. Dzięki środkom z budżetu gminy oraz funduszy sołeckich realizowane są modernizacje w Terespotockich oraz w Wojnowicach.

 

W Terespotockich prace polegają na ułożeniu nawierzchni 2 i 3 śladu z płyt betonowych oraz utwardzeniu nawierzchni wjazdów do posesji. Inwestycja jest realizowana na długości ok 240mb od zjazdu z drogi powiatowej w m. Urbanowo do skrzyżowania dróg gminnych.

Z kolei w Wojnowicach przebudowa drogi gminnej – ulicy Ogrodowej. Polega ona na ułożeniu nawierzchni 2 śladu z płyt betonowych oraz utwardzeniu nawierzchni wjazdów do posesji. Inwestycja jest realizowana na długości ok 340mb.