KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 – WAŻNE INFORMACJE

Znamy już terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. Dotyczy ona mężczyzn z rocznika 2003, kobiet (posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002 (nie posiadających określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

W powiecie nowotomyskim kwalifikacja rozpocznie się 11 maja i potrwa do 31 maja 2022 roku. Dla Gminy Opalenica dla mężczyzn termin przypada od 11 do 13 maja 2022. Natomiast kobiety wezwane zostaną na 30 maja 2022. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będą pomieszczenia w budynku na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu.

Zadaniem Komisji będzie określenie sprawności fizycznej i psychicznej danej osoby oraz ustalenie odpowiedniej kategorii zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba, która stawiła się przed PKL przeniesiona zostaje do rezerwy.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu (obwieszczenie Wojewody, wezwania imienne) lub niepoddanie się badaniom lekarskim lub nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 58 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny).

W uzasadnionych przypadkach termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej można uzgadniać indywidualnie z osobą wezwaną, jeżeli osoba ta zwróci się z wnioskiem w tej sprawie i usprawiedliwi przyczynę niestawienia się. W kwestii tej prosimy o kontakt z Tomaszem Matusiakiem, Sekretarzem Gminy 667 691 261.

Urząd Miejski w Opalenicy przypomina o konieczności przedstawienia na kwalifikacji wojskowej poniższych dokumentów:

– dowód osobisty,

– aktualna fotografia 3×4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumentacja lekarska dotyczącą stanu zdrowia (w przypadku choroby),

– prawo jazdy,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,

– osoba zgłaszająca się, powinna znać nazwisko panieńskie matki.

Wymienione wyżej dokumenty i informacje niezbędne są do prawidłowego i właściwego wypełniania wojskowych dokumentów ewidencyjnych.