LV NADZWYCZAJNA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

LV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 30 listopada  2017 roku o godz. 16:15 w sali posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Opalenica na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,

2)       zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,

3)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.

4.      Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          (-) Eugeniusz Wojtkowiak