PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na

LXVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 22 sierpnia 2018 roku o godz. 16:45 w sali wiejskiej w Wojnowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wysokości stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
   zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
   godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
   zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica,

  2. uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
   z podatku od nieruchomości na terenie gminy Opalenica w celu udzielenia
   zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc
   inwestycyjną,

  3. zmiany uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opalenica, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  4. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018.
 4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak