LXXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza na LXXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 16 kwietnia 2024 r., o godz. 16.30 w auli budynku OSP w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

1. Otwarcie LXXXVI sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy w roku 2024,
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2024,
3) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2024 – 2040.
4. Wolne głosy, wnioski i informacje.
5. Zakończenie LXXXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak