W niedzielę, 11 listopada miały miejsce obchody związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Rozpoczęły się one o 12.00 od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Opalenicy. Na początku nabożeństwa nastąpiło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”.

Po zakończeniu mszy świętej na Skwerze Obrońców Wiary i Ojczyzny odbyła się uroczystość patriotyczna. W swoim przemówieniu, burmistrz Tomasz Szulc podkreślił, że data 11 listopada ma znaczenie symboliczne. Jest bowiem Świętem Niepodległości, ale nie przyczyniła się do oswobodzenia Wielkopolski.

To głównie z tego powodu niedzielna uroczystość była poświęcona lokalnym bohaterom. Przypominają o nich tablice, nagrobki i pomniki. Uczestnikom walki zbrojnej poświęcona jest tablica pamięci opaleniczan, odznaczonych orderem wojennym Virtuti Militari. Uhonorowano w ten sposób m. in. uczestników wojen z czasu Księstwa Warszawskiego i powstania listopadowego.

O udziale opaleniczan w innych zrywach niepodległościowych zaświadczają miejsca wiecznego spoczynku. Kapitana Nepomucena Lutomskiego, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej upamiętnia tablica nagrobna na ścianie zewnętrznej kościoła św. Mateusza. Na opalenickim cmentarzu spoczywa ks. proboszcz Wacław Karwowski, który jako uczeń gimnazjalny walczył przeciw Prusakom w 1848 r..

Na cmentarzu w Dakowach Mokrych spoczywa powstaniec styczniowy – Józef Leporowski. Na opalenickim cmentarzu spoczywają księża Wacław Karwowski, Antoni Gustowski i Mieczysław Chudziński, którzy w drugim nurcie zmagań z pruskim zaborcą – w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej – aktywnie uczestniczyli oraz nią kierowali.

Gdy pozostałe zabory mogły się cieszyć niepodległością już w listopadzie 1918 r. Wielkopolanie musieli sobie wywalczyć w Powstaniu Wielkopolskim, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Na Opalenickiej Ścianie Pamięci znajdują się tablice związane z tym wydarzeniem. Pierwsza poświęcona jest powstańcom kompanii opalenickiej. Druga upamiętnia nazwiska 25 poległych.

Warto przypomnieć, że pierwszy w Wielkopolsce pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości wystawiono we wsi Terespotockie. Z kolei w Opalenicy powstał 14 maja 1922 r. pierwszy w Wielkopolsce pomnik poświęcony pamięci powstania wielkopolskiego. Do tradycji tego pomnika nawiązuje pomnik powstańczy i Skwer Obrońców Wiary i Ojczyzny.

Przybliżenie losów bohaterów i przypomnienie historii miejsc pamięci było możliwe dzięki pomocy merytorycznej doktora Bogumiła Wojcieszaka.

Opr. TM

Foto: PL