Przy Szkole Podstawowej w Porażynie zostały zamontowane elementy ścieżki dydaktycznej o tematyce ekologicznej. Celem jej powstania jest poszerzenie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez wspieranie efektywnej, prowadzonej  w atrakcyjnej formie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych oraz nauka właściwych zachowań przy jednoczesnym piętnowaniu niewłaściwych praktyk, co w rezultacie ma prowadzić do poprawy jakości przyrody. Ze ścieżki mogą korzystać zarówno uczniowie SP Porażyn, jak i innych placówek oświatowych w gminie, a także wszyscy mieszkańcy gminy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach projektu pt: „Edukacja ekologiczna w gminie Opalenica dzięki wykonaniu ścieżki dydaktycznej, organizacji warsztatów i konkursu o tematyce ekologicznej w miejscowości Porażyn.”

https://www.wfosgw.poznan.pl/