OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ3117, na terenie obejmującym działkę o numerze ewid. : 5/1; obręb Dakowy Suche w miejscowości Dakowy Suche przy ul. Jesionowej.

OBWIESZCZENIE