Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach