Gmina Opalenica w ramach 2 edycji Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD otrzymała środki na realizację zadania mającego na celu przebudowę i modernizację obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje interwencję w trzech bardzo ważnych placówkach dla naszej gminy, są to budynki: szkoły podstawowej przy ulicy Farnej, hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy oraz Zespołu Szkół w Opalenicy.

W przypadku budynków szkolnych przy ulicy Farnej, planowane prace dotyczą nowszego skrzydła. Zakres inwestycji obejmuje między innymi: przebudowę połaci dachowej wraz z izolacją termiczną, wymianę pokrycia dachowego, podniesienie ścian ostatniej kondygnacji, montaż stolarki otworowej, modernizację elewacji oraz budowę zewnętrznej klatki schodowej, co spowodowane jest koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Budynek Zespołu Szkół, który ma ponad 28 letnią historię, nie przechodził do tej pory remontu, zatem potrzeba wykonania gruntownej modernizacji jest koniecznością, podobna sytuacja dotyczy hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, która już od 1997 roku jest intensywnie eksploatowana, służąc nieprzerwanie mieszkańcom gminy oraz będąc areną rozgrywania zawodów rangi wojewódzkiej i krajowej. Jej obecny stan wymaga pilnej interwencji.

Dziękujemy za życzliwe spojrzenie i wsparcie w naszych staraniach o otrzymanie dofinansowania Panu Posłowi Marcinowi Porzuckowi.

Wstępnie koszty wszystkich prac oszacowano na około 8 000 000,00 zł, z czego wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 6 800 000,00 mln zł. Realizację inwestycji zaplanowano na przyszły – 2023 rok.

TA