PIĄTEK ZE STAWONOGAMI

PIĄTEK ZE STAWONOGAMI – pod takim hasłem uczennice i uczniowie klasy szóstej podsumowali projekt poświęcony tym zwierzętom. Celem projektu było poszerzenie i utrwalenie wiedzy o najliczniejszym typie zwierząt na Ziemi.

Każdy z uczestników miał za zadanie wykonać dowolną techniką model wybranego skorupiaka, owada lub pajęczaka. Wybrany gatunek należało również przedstawić w krótkiej prezentacji multimedialnej.

W piątek, 2 lutego szóstoklasiści zaprosili koleżanki i kolegów z młodszych i starszych klas na spotkanie, na którym pochwalili się rezultatami swoich prac.

Wykłady entomologów, konchiologów i arachnologów poparte były prezentacjami multimedialnymi  i pokazami modeli wybranych stawonogów.

W trakcie spotkania można  było obejrzeć pod mikroskopami odnóża, skrzydła i aparaty gębowe owadów. Wykorzystując pojemniki na owady z lupą obserwowano żywe okazy – muchy, biedronki, złotooki oraz pająki. Spotkaniu towarzyszyła wystawa atlasów, książek poświęconych stawonogom oraz wystawa rycin z motylami żyjącymi w Polsce. Cykl rozwojowy owadów poznawano mając do dyspozycji ciekawe pomoce dydaktyczne. Okazy stawonogów podziwiano również w specjalnych gablotach.

Uczennice i uczniowie klasy szóstej zostali bardzo wysoko ocenieni przez koleżanki i kolegów  – duże zainteresowanie, liczne brawa, podziw dla z wielką pomysłowością wykonanych modeli  były tego dowodem. Również nauczyciele nie szczędzili im pochwał.

red. Aurelia Brzostowska