Podziękowanie

Dla Mieszkańców Miasta i Gminy Opalenica

Trudno mi znaleźć słowa wdzięczności, które należą się moim wyborcom. Ostatnie tygodnie okazały się niełatwym czasem dla mnie i mojej Rodziny. Dziś, kiedy znane są już wyniki wyborów, staramy się jak najszybciej wrócić do spraw ważnych dla codziennego życia.

Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy wyrazili swoimi głosami zaufanie dla mnie i powierzyli mi przyszłość swoją i naszej Małej Ojczyzny. Wiem, że walka przedwyborcza toczyła się w niezwykle burzliwej atmosferze. Tym bardziej cieszy mnie wynik wyborów, mimo że poprzedziła je totalna nagonka na mnie i moich bliskich. Brudna i powiem otwarcie – chamska – gra moich przeciwników, docierała do szerokiego grona odbiorców. Była oparta na kłamstwach, pomówieniach i uderzała w najczulsze struny naszego życia prywatnego i zawodowego. Ten zmasowany, bezpardonowy atak, na szczęście nie przekonał tych, którzy realnie i sprawiedliwie ocenili moją dotychczasową pracę i starania o dobro miasta, gminy i ich mieszkańców.

Jeszcze raz dziękuję za oddanie na mnie głosów. Będę nadal pracował nad polepszeniem i ułatwieniem życia wszystkich, niezależnie od tego, na kogo oddali swój głos.

Witam także grono nowych Radnych, z którymi mam nadzieję, dobrze ułoży się współpraca. Moje doświadczenie podpowiada mi, że właśnie taka współpraca jest warunkiem osiągnięcia wielu sukcesów. To dzięki porozumieniu z poprzednią Radą, udało nam się przeprowadzić sporo inicjatyw korzystnych dla mieszkańców i uczynić miasto i gminę piękniejszym i wygodniejszym miejscem do życia. Za to także dziękuję Radnym i wierzę, że uda nam się z nowo wybranymi, w zgodzie i porozumieniu, zrealizować zaplanowane cele.

Tomasz Szulc