Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Районний Центр Допомоги Сім’ям у Новому Томишлі повідомляє, що реалізує програму під назвою «Допомога громадянам України з інвалідністю» фінансується Державним фондом реабілітації осіб з інвалідністю. Метою програми є надання допомоги громадянам України з інвалідністю, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями на території України.

Бенефіціари програми:

Бенефіціарами програми є громадяни України з обмеженими можливостями, які відповідають наступним умовам:

1. їхнє перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України,

2. мають, у випадку повнолітніх осіб, документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а для неповнолітніх – документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а у разі його відсутності вони подають заяву або заява іде від опікуна про наявність у неповнолітнього інвалідності.

Форми та обсяг допомоги, що надається за програмою:

Фінансова допомога надається за рахунок коштів PFRON у рамках:

1. Модуль I – у вигляді пільги на фінансування Бенефіціарів програми, для цього необхідний особистий внесок у придбання або ремонт медичних виробів, що є в переліку, вказаних в Постанові МОЗ від 29 травня 2017 р. про ст. перелік медичних виробів, що видаються за запитом (фінансова допомога за модулем I програми, за рахунок коштів передбачених з 24 лютого 2022 р.),

2. Модуль ІІ – у вигляді фінансування або співфінансування витрат, понесених воєводськими самоврядуваннями, повятовими самоврядуваннями або гмінними самоврядуваннями, у зв’язку із введенням в дію додаткової підтримки Бенефіціарів Програми.

Запрошуємо подавати заявки осіб з інвалідністю, які є громадянами України, які потребують допомоги відповідно до вищезазначеної програми. Детальну інформацію та форми заяв можна отримати в Районному Центрі Допомоги Сім’ї, вул. Познанська 30, 64-300 Новий Томишль, тел. 61 44 26 681.