Potwierdzanie profili zaufanych zawieszone

Informujemy, że od 1 kwietnia 2024 roku zawieszamy możliwość potwierdzania profili zaufanych w naszym urzędzie. O wznowieniu możliwości potwierdzania profili poinformujemy.