POZNAŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA

W środę, 17 stycznia w Urzędzie Miejskim w Opalenicy doszło do spotkania w sprawie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Uczestniczyli w nim m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak i burmistrz Tomasz Szulc. Rozmowy przebiegły w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Dyskusja była merytoryczna i konstruktywna.

Wicemarszałek zaakcentował, iż w projekcie PKM ważnym czynnikiem jest solidaryzm społeczny z czym w 100% zgodził się burmistrz. Tomasz Szulc podkreślił ponadto, że dla Gminy Opalenica bardzo ważna jest dobra współpraca z Aglomeracją Poznańską. Ustalono, iż na przełomie stycznia i lutego do urzędu wpłynie projekt umowy. Treść dokumentu będzie podstawą do dalszych rozmów w sprawie przystąpienia Gminy Opalenica do PKM.

TM