POZNAŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA

Informujemy, iż w poniedziałek 5 marca 2018 otrzymaliśmy projekt umowy w sprawie dofinansowania PKM. Nadal nie zawiera on żadnych informacji dotyczących kwoty dotacji jaką miałaby sfinansować Gmina Opalenica.

Jednakże z pisma Pana Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka wynika, że „…dane dotyczące wysokości dotacji na 2018 r. i prognozy na lata kolejne tj. 2019, 2020 wymagają aktualizacji i zostaną przekazane odrębnym pismem w najszybszym możliwym terminie”.

Oczekujemy zatem na przekazanie powyższych informacji niezbędnych do podjęcia przez Gminę Opalenica dalszych decyzji dotyczących PKM.

Załączniki:

  1. Pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik nr 1 do projektu umowy
  4. Załącznik nr 2 do projektu umowy
  5. Załącznik nr 3 do projektu umowy
  6. Załącznik nr 4 do projektu umowy