PROSIMY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do pojawiających się ostatnio sygnałów o osobach, które w naszej gminie odwiedzają mieszkańców i oferują sprzedaż pieców, pomoc przy realizacji dofinansowania do ich wymiany informujemy, że Gmina Opalenia NIE WSPÓŁPRACUJE z żadnymi firmami i żadnych firm NIE REKOMENDUJE! Zalecamy Państwu szczególną ostrożność w kontaktach z firmami proponującymi doradztwo i sprzedaż. Jednocześnie przypominamy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Opalenicy, w sprawach związanych z dofinansowaniem na wymianę źródeł ciepła, nie składają niezapowiedzianych wizyt w domach obecnych i potencjalnych Beneficjentów, a ewentualne kontrole przedsięwzięć realizowanych w ramach dotacji gminnych lub Programu „Czyste Powietrze”, dokonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy lub WFOŚiGW w Poznaniu, poprzedzone są kontaktem telefonicznym lub mailowym w celu umówienia dogodnego dla Beneficjenta terminu kontroli.

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących dofinansowań, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu pod numer telefon 697 873 195 lub mailowo: czystepowietrze@opalenica.pl