Protokół z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań Gminy Opalenica z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych