ŚLUBOWANIE URZĘDNIKÓW

W piątek, 29 września w Urzędzie Miejskim w Opalenicy odbyło się uroczyste ślubowanie. Pani Dorota Pawłowicz-Serafin i Pani Karolina Łuczewska odbyły służbę przygotowawczą oraz pomyślnie zdały kończący ją egzamin. Ostatnim etapem było złożenie uroczystej przysięgi, którą przyjął Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc. W wydarzeniu uczestniczył również Sekretarz Gminy Tomasz Matusiak. Po akcie ślubowania Burmistrz wręczył specjalne zaświadczenie potwierdzające nadanie statusu pracownika samorządowego.

TM/TA