STRAŻNICA NABIERA KSZTAŁTÓW

Gmina Opalenica jest w trakcie realizacji zadania „Budowa remizy OSP z parkingami i niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wykonawcą obiektu, który powstaje przy ulicy Młyńskiej, jest firma Budownictwo M. Całus Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Borui Nowej.

Budynek, dzięki łukowemu dachowi, kształtem przypominać będzie wycinek profilu skrzydła samolotu. Zaczynać się ma wysuniętym zadaszeniem nad wejściem do sali a kończyć się będzie nisko nad ziemią, tworząc tym samym wiatę. W niej znajdzie się miejsce na wyposażenie techniczne budynku. Pod zadaszeniem znajdować się będzie korpus budynku, który od ulicy Młyńskiej ma być wyoblony.

Projekt obiektu zakłada jego rozdzielenie na dwie części: dwukondygnacyjną i parterową. W pierwszej dwukondygnacyjnej na parterze mieścić się mają pomieszczenia OSP a na piętrze znajdzie się sala wielofunkcyjna z zapleczem. Druga część będzie stanowić natomiast zamknięty garaż czterostanowiskowy, dostosowany do potrzeb wozów bojowych straży pożarnej.

Do tej pory na placu budowy wykonano fundamentowanie wraz z płytą fundamentową, konstrukcję naziemną murowaną i żelbetową. Montowana jest także konstrukcja stalowa budynku, będąca podstawą dachu. Wkrótce firma budowlana przystąpi do wykonania pokrycia dachu oraz montażu stolarki i ślusarki zewnętrznej budynku.