Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach