Wsparcie psychologiczne w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej od września do grudnia 2023 r. przez osoby dotknięte problemem przemocy oraz osoby stosujące przemoc.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z indywidualnego wsparcia psychologicznego prosimy o zapisywanie się na dyżury od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy lub telefonicznie pod nr 61 44 77 280.

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego realizowane jest w ramach projektu „Chcę pozytywnie patrzeć na świat”, który jest współfinansowany przez Gminę Opalenica oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.