XLIII NADZWYCZAJNA SESJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na XLIII nadzwyczajną sesję rady miejskiej, która odbędzie się 16 maja 2017 roku o godz. 16:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.
Porządek obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego,
2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017.

Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.