Zapraszamy na konsultacje

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE REWITALIZACJI

Zapraszamy Mieszkańców Opalenicy do udziału w otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym rewitalizacji – w tym wyznaczenia obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica, które odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia o godz. 17.00 w sali CKiB w Opalenicy, Os. Centrum 11.

Spotkanie jest elementem trwających od 20 marca do 25 kwietnia 2024 r. konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica.

Z materiałami można zapoznać się m.in. na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.opalenica.pl/opalenica/bip/informator-urzedowy/konsultacje-spoleczne.html).

W ramach trwających konsultacji społecznych – poza udziałem w bezpośrednim spotkaniu – uwagi i wnioski można przekazywać za pomocą formularza konsultacyjnego również:

https://docs.google.com/forms/d/1C4LO1GPjVryVd5mABcNNhRyawTh6vUwBmOJmNta2ko4/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Formularz konsultacyjny