PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza
Mieszkańców Miasta i Gminy
na

XLIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 20 czerwca 2017 roku o godz. 16:10 w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.
Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak

drukuj