Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.4.2015.ES.6 z dnia 6 września 2019 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.