Zawiadomienie Stron o wydanych opiniach oraz zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.17.2020.ES.7 z dnia 29 lipca 2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 375, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Opalenicy o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.3.2018.ES.10 z dnia 18 kwietnia 2018 r., zmienionej decyzją GK.6220.3.2020.ES.12 z dnia 17 kwietnia 2020 r., w związku ze zmianą parametru inwestycji tj. zmianą kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych.