Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.17.2020.ES.12 z dnia 14 
września 2020 r. o wydaniu decyzji GK.6220.17.2020.ES.11 z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach GK.6220.3.2018.ES.8 z dnia 18 kwietnia2018 r., 
zmienionej decyzją GK.6220.3.2020.ES.12 z dnia 17 kwietnia 2020 r., w 
związku ze zmianą parametru inwestycji tj. zmianą kąta nachylenia paneli 
fotowoltaicznych w przedsięwzięciu polegającym na budowie elektrowni 
fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, na działce nr ewid. 375, obręb Wojnowice, gm. Opalenica, 
powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.
12. Zawiadomienie publ Stron o wydanej decyzji