Zawiadomienie Burmistrza Opalenicy GK.6220.39.2020.ES.7 z dnia 01.12.2020r, o przesunięciu termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na działce nr 173/3 obręb Troszczyn, gmina Opalenica.
7 Zawiadomienie GK.6220.39.2020.ES.7 z 01.12.2020 Stron – COVID termin 2