Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu WOO-II.420.368.2018.MZ.2 z dnia 11.01.2019 r.