ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Zawiadomienie RDOŚ Poznań o wydanym postanowieniu, wyjaśniającym
wątpliwości strony co do treści decyzji z 07.08.2015 r. znak
WOO-II.4203.3.2014.WM.30 o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego jna budowie gazociągu Lwówek-Odolanów wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Zawiadomienie RDOŚ