Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 września 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy –  dwóch pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku w Opalenicy przy ul. Powstańca Kozaka 5 B, na działce oznaczonej nr 662/2, przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”.

wykaz156

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 08 września 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 693/4, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia dwóch przenośnych garaży dla samochodów osobowych (dwa stanowiska – każde po 3m x 6 m), w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”.

wykaz155

Burmistrz Opalenicy ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Niegolewo.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kopanki.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 6 lipca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy przy ul. Niegolewskich 4/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Nieruchomość położona jest na działce ewidencyjnej nr 84/3. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

wykaz122

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 22 lipca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łagwy – działka nr 282/1 o pow. 0,0118 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

wykaz129

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 06 lipca2021 r., na
okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Opalenicy–część działki
nr 1537/1o pow. 0,0770 ha oraz część działki nr 1537/2 o pow. 0,0520 ha,
przeznaczonych do użyczenia, w trybie bezprzetargowym. W/w wykaz został
zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a
informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

wykaz121.pdf

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 06 lipca2021 r., na
okres 21 dni, wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w
Urbanowie–część działki nr 162/18 o pow. 2,2496 ha, przeznaczonej do
użyczenia, w trybie bezprzetargowym. W/w wykaz został zamieszczony na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o
wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

wykaz120

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 06 lipca2021 r., na
okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Kopankach- działka nr
250/3o pow. 0,4998 ha, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu.
W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w
prasie lokalnej.”

wykaz118

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 05 lipca2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonejw Opalenicy- działka nr 1227/8o pow. 0,1587 ha, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 czerwca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Kopankach – działka nr 146/6 o pow. 0,36 ha, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 czerwca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Kopankach – działka nr 146/6 o pow. 0,36 ha, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 czerwca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – lokal (pomieszczenie piwniczne nr 7) o pow. 8,51 m2. Lokal znajduje się w budynku usytuowanym na działce nr 1776/2. Lokal jest przeznaczony do najmu, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 czerwca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1227/8 o pow. 1587 m2 i część działki nr 1225/3 o pow. 187,50 m2, przeznaczonych do najmu, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 31 maja 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Opalenicy – działek nr 209/1, 209/2, 209/3, 219/1, 219/2, 219/3 o łącznej powierzchni 0,4921 ha przeznaczonych do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

 

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W RUDNIKACH

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych położonych w miejscowości Kopanki, Gmina Opalenica.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Niegolewo.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 15 marca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach – działka nr 160 o pow. 0,76 ha, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze przetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej. [ wykaz]

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 4 marca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, położonych w Opalenicy przy ul. Parkowej – działka nr 195/14 o pow. 4976 m2, nr 195/20 o pow. 13040 m2, nr 195/38 o pow. 27756 m2, nr 195/39 o pow. 11823 m2, nr 194/2 o pow. 46854 m2, nr 195/15 o pow. 9269 m2, nr 195/28 o pow. 2295 m2, nr 195/31 o pow. 596 m2 i nr 195/34 o pow. 11263 m2. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej. [wykaz]


Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu
08 marca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach – działka nr 231/5 o pow. 0,0665 ha, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.[wykaz]

Burmistrz Opalenicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu: „Wsparcie Technikum w Zespole Szkół w Opalenicy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19’’ [ pobierz dokumenty ]

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 24 lutego 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Niegolewie – działka nr 118/2 o pow. 0,2361 ha, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej. [wykaz ]

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 lutego 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Kopankach – działka nr 149/6 i nr 149/7 o łącznej pow. 0,1060 ha oraz działka nr 149/8 o pow. 0,1253 ha, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.[ wykaz]

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 25 stycznia 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej o pow. 52,58 m2 (pomieszczenie nr 306 i 307) położonej w Opalenicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 a, zlokalizowanej na działce nr 729/4 i 728/10, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej.  W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.  [ wykaz ]

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 lipca 2020 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Niegolewo, gmina Opalenica.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu    [ wykaz ]

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 lipca 2020 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kopanki, gmina Opalenica.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu    [ wykaz ]

 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 6 lipca 2020 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Dakowy Mokre, gmina Opalenica.     [ wykaz ]

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu

 

Burmistrz Opalenicy ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż gruntu położonego w miejscowości Opalenica   [ otwórz ]

 

Burmistrz Opalenicy ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej położonej w Opalenicy przy ul. Świerkowej [ otwórz ]

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 10 czerwca 2020 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Opalenica.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODAROWANIE ZBĘDNYMI I ZUŻYTYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU

PRZETARGI DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

PRZETARGI PO 1 LIPCA 2017 ROKU:

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 września 2020 r., na okres 21 dni, wykazów nieruchomości:
– położonej w Kopankachdziałka nr 87/6 o pow. 0,50 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej,
– położonej w Rudnikachdziałka nr 583/1 o pow. 1,0544 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej,
W/w wykazy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazów zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”. wykaz160 wykaz159

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 12 czerwca 2020 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Opalenica. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu”.

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 marca 2020 r., na okres 21 dni wykazu dotyczącego użyczenia nieruchomości lokalowych położonych w Opalenicy. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu”.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 lutego 2020 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Opalenica przeznaczonej do najmu. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 lutego 2020 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Opalenica przeznaczonej do użyczenia. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

“Burmistrz Opalenicy ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, położonych w miejscowości Dakowy Mokre, gmina Opalenica

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ położonej w Opalenicy przy ul. Magnoliowej

“Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 6 czerwca 2019 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1a, przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu”.

Wykaz

“Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 maja 2019 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu – pomieszczenia przy ul. 3 Maja 1 w Opalenicy. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu”.

“Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 maja 2019 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości – gruntu przeznaczonego do zbycia, położonego w Opalenicy, w trybie bezprzetargowym. DZIAŁKA NR 2053/2 o pow. 210 m2. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu”.

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 kwietnia 2019 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w Opalenicy, przy ul. Powstańca Kozaka 5, 5a, 7. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.”

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie najmu gruntu położonego w Opalenicy przy ul. 3 Maja

“Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 września 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w miejscowości Opalenica. DZIAŁKA NR 1070/18 o pow. 1199 m2.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu”.

“Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 10 września 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych w miejscowości Opalenica. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej”.

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 166.2018

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 31 lipca 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Strumykowej – część działki nr 1294/1 o pow. 40 m2, przeznaczonej do najmu gruntu pod uprawy ogrodnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 lipca 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia będzie część działki nr 1873 o pow. 5,00 m2 położona w Opalenicy w celu ustawienia ogólnodostępnego elementu małej architektury o nazwie „MOTOŁAWKA”. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 6 lipca 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Żeromskiego – część działki nr 1723, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko nr 5). W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 4 lipca 2018 r., na 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 556/6 i nr 556/2, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko nr 13 o wymiarach 3 m x 6 m). W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Odwołanie III pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żeromskiego w miejscowości Opalenica (kotłownia wraz z siecią ciepłowniczą).

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 maja 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości rolnych – działek położonych w Opalenicy oznaczonych nr 312/6 o pow. 0,0479 ha, nr 313/6 o pow. 0,0472 ha, nr 312/5 o pow. 0,0090 ha, nr 313/4 o pow. 0,0481 ha, nr 313/5 o pow. 0,0068 ha i część działki nr 312/4 o pow. 0,0319 ha, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 maja 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Ławach – lokal użytkowy o łącznej pow. 57,33 m2 przeznaczone do najmu w drodze bezprzetargowej. Budynek, w którym znajduje się nieruchomość lokalowa znajduje się na działkach nr 275/12, nr 275/10 i nr 275/8 . W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.ykaz 71

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opalenicy

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku w Opalenicy przy ulicy Opalińskich 2/1

Burmistrz Opalenicy ogłasza trzeci pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż działki położonej w Opalenicy przy ul. Stefana Żeromskiego

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Terespotockie – część działki nr 295 o pow. 0,2500 ha (pow. całej działki wynosi 2,4700 ha) przeznaczonej do dzierżawy gruntu
na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 2069/2 o pow. 0,0150 ha położonej w Opalenicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 2056/2. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Niegolewskich 4/2 – lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.”

załącznik do zarządzenia

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy – lokal użytkowy o pow. 40,22 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy o pow. 12,43 m2 przeznaczone do najmu w drodze przetargu. Budynek, w którym znajduje się nieruchomość lokalowa znajduje się na działce nr 1776/1. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 06 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1544/5 przeznaczonej do najmu gruntu w drodze bezprzetargowej w celu ustawienia jednego nośnika reklamowego o pow. 8,51 m2. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 marca 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Opalenicy przy ul. Niegolewskich 3/5 – lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 08 marca 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Drapak – działka nr 26 o pow. 0,7500 ha przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 08 marca 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Opalenicy – część działki nr 44/3 o pow. 0,8081 ha (pow. całej działki wynosi 6,0130 ha) oraz działka nr 44/1 o pow. 0,5738 ha, przeznaczonych do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ położonej w Opalenicy przy ul. Poznańskiej

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 20 lutego 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 1962 o pow. 0,0372 ha położonej w Opalenicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

Burmistrz Opalenicy ogłasza drugi pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż działki położonej w Opalenicy przy ul. Stefana Żeromskiego

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 stycznia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Kozłowie przeznaczonych do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia będzie działka zabudowana nr 110 o pow. 0,2623 ha i cześć działki niezabudowanej nr 108 o pow. 0,0126 ha (pow. całej działki wynosi 0,0516 ha) położone w Kozłowie. W budynku urządzona jest sala wiejska o pow. użytkowej 133,76 m2. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

„Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 06 grudnia 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach – działki nr 598 o pow. 0,1300 ha, nr 599 o pow. 0,6100 ha, nr 602 o pow. 0,2600 ha, nr 604 o pow. 0,2500 ha oraz położonej w Urbanowie – część działki nr 138/1 o pow. 0,3153 ha (pow. całej działki wynosi 0,6153 ha), przeznaczonych do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.”

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 16 listopada 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. 3 Maja 1 przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu będzie lokal o pow. 13,19 m2 (biuro nr 02). Budynek, w którym znajduje się lokal, zlokalizowany jest na działce nr 1776/2. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.az 199

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 15 listopada 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia będzie część działki nr 1227/11 o pow. 70,00 m2 położona w Opalenicy w celu ustawienia ogólnodostępnego urządzenia rekreacyjnego. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 1432/2, położonej w Opalenicy przy ul. Różanej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 23 października 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu będzie lokal użytkowy oraz wiata – plac składowy i magazynowy znajdujące się na działce nr 692/1. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 października 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 1791/3, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko o wymiarach 3 m x 6 m). W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ położonej w Opalenicy przy ul. Poznańskiej

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu  22 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka nr 1432/2 o pow. 0,0909 ha. Wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu. Wykaz nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 15 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1344/1 o pow. 0,5321 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 11 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy przy ul. 3 Maja 5/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 7 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 391, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko o wymiarach 3 m x 6 m). W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy ogłasza pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż działki położonej w Opalenicy przy ul. Stefana Żeromskiego. Działka nr 1441/3 zabudowana jest budynkiem kotłowni, sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Położona jest ona w Opalenicy przy ul. Sosnowej – oznaczona nr 2170/1 o pow. 0,0233 ha. Działka znajduje się na arkuszu mapy 7, obręb 0001 Opalenica i obecnie jest niezabudowana. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Opalenicy ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość położona jest w Opalenicy przy ul. Poznańskiej – oznaczona nr 1051 o pow. 0,0192 ha. Działka znajduje się na arkuszu mapy 6, obręb 0001 Opalenica i obecnie stanowi drogę wewnętrzną. Przez działkę przebiega fragment sieci kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowane są dwie studzienki kanalizacyjne.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 05 lipca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1344/3 o pow. 0,1982 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 lipca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 2170/1 o pow. 233 m2 położona w Opalenicy przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli przyległych nieruchomości.
W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH